مینا

مینا جان تا این لحظه 3 سال و 9 ماه و 13 روز سن دارد

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

فرمت فایل : docx

حجم : 1056

صفحات : 93

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی همراه پرسش نامه

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه :    3
1 -1 بیان مسئله:    4
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:    5
3-1 اهداف پژوهش:    6
3-1-1 اهداف کلی:    6
3-1-2 اهداف جزئی:    6
4-1 فرضیات پژوهش:    6
4-1-1 فرضیه کلی:    6
4-1-2 فرضیه‌های جزئی:    7
5-1 مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:    7

فصل دوم
مبانی نظری و تجربی پژوهش
مقدمه    10
بخش اول: مبانی مفهوم شناسی بازی    10
1-2 تعریف بازی:    10
2-2 نظرات متخصصان تعلیم و تربیت در پیرامون بازی:    10
3-2 مراحل متفاوت بازی کودکان :    11
4-2 سیر تحولات دربازی:    12
5-2 عوامل مؤثر در بازی:    14
6-2 انواع بازی:    17
7-2 تعریف بازی‌های رایانه‌ای:    18
8-2 اثر بازی‌های رایانه‌ای در کودکان و نوجوانان:    18
9-2 محاسن بازی‌های رایانه‌ای :    18
10-2 معایب بازی‌های رایانه‌ای:    19
11-2 رهنمودها:    21
12-2 تاریخچه بازی‌های رایانه‌ای :    22
13-2 گونه‌های بازی‌های رایانه‌ای    23
14-2 مبانی مفهوم شناسی تفکر خلاق:    23
15-2 ویژگی‌های افراد خلاق:    23
16-2 شرایط ابراز تفکر خلاق:    24
17-2 توصیه‌های عملی به والدین جهت پرورش تفکر خلاق:    24
18-2 مفهوم آموزش و پرورش پیش از دبستان    26
19-2 تاریخچه آموزش و پرورش پیش دبستانی    27
20-2 اهداف آموزش و پرورش پیش دبستانی    30

بخش دوم: مبانی تجربی پژوهش:    32
21-2 تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي    32
21-2-1 تحقیقات داخلی:    32
21-2-2 تحقیقات خارجی :    33

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه    36
1-3 طرح پژوهشی:    36
2-3 جامعه آماری:    36
3-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری :    37
4-3 ابزار پژوهش:    37
5-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :    38

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1-4 تحلیل آماری سوالات پرسش نامه:    40
2-4 تحلیل استنباطی فرضیه های این پروژه:    69

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری پژوهش
1-5 مقدمه:    75
2-5 خلاصه یافته های پژوهش    75
2-5-1 نتیجه گیری پژوهش:    75
3-5 محدودیت‌ها:    76
4-5 پیشنهادات :    77
4-5-1 پیشنهادات کاربردی :    77
4-5-2 پیشنهادات پژوهشی :    78
ضمائم: پرسشنامه    79


فهرست جداول
عنوان                                        صفحه

جدول 1-3 مؤلفه‌های پرسش‌نامه    37
جدول 2-3 مولفه های پرسش نامه    38
جدول 1-4 گويه يك    40
جدول 2-4 گويه دو    41
جدول 3-4 گويه سه    42
جدول 4-4 گويه چهار    43
جدول 5-4 گويه پنج    44
جدول 6-4 گويه شش    45
جدول 7-4 گويه هفت    46
جدول 8-4 گويه هشت    47
جدول 9-4 گويه نه    48
جدول 10-4 گويه ده    49
جدول 11-4 گويه يازده    50
جدول 12-4 گويه دوازده    51
جدول 13-4 گويه سيزده    52
جدول 14-4 گويه چهارده    53
جدول 15-4 گويه پانزده    54
جدول 16-4 گويه شانزده    55
جدول 17-4 گويه هفده    56
جدول 18-4 گويه هجده    57
جدول 19-4 گويه نوزده    58
جدول 20-4 گويه بيست    59
جدول 21-4 گويه بيست و يك    60
جدول 22-4 گويه بيست و دو    61
جدول 23-4 گويه بيست و سه    62
جدول 24-4 گويه بيست و چهار    63
جدول 25-4 گويه بيست و پنج    64
جدول 26-4 گويه بيست و شش    65
جدول 27-4 گويه بيست و هفت    66
جدول 28-4 گويه بيست و هشت    67
جدول 29-4 گويه بيست و نه    68
جدول 30-4 آزمون رابطه ی بین بازی های سنتی در پرورش خلاقیت کودکان    70
جدول 31-4 تفکرخلاق    70
جدول 32-4  رابطه میزان استفاده نادرست از رایانه و مشکلات رفتاری    71
جدول 33-4 مدت زمان کار طولانی با رایانه و تأثیر منفی در کودکان    72
جدول 34-4 استفاده نادرست از رایانه و منزوی کردن کودکان    72


 
چكيده
هدف بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی شهرستان کاشان مي باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد تحقیق توصیفی شامل مجموع روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مربیان و کودکان مراکز پیش دبستانی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 93-92 است که پرسش‌نامه مربوط به بازی‌های رایانه‌ای توسط مربیان تکمیل گردیده است.
به دلایل حجم بالای جامعه آماری محدودیت‌های مالی و زمانی از میان 17 پیش‌دبستانی شهرستان کاشان 7 پیش‌دبستانی متناسب با جامعه انتخاب گردیدند و سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین گروه انتخاب‌شده 40 پرسش‌نامة میان این مربیان توزیع گشت.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل 2 فرم پرسش‌نامه است نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده بیش از حد و نادرست از رایانه باعث بروز مشکلات جسمانی، مثل : خستگی چشم، کمر درد در کودکان می شود که این مشکلات باعث بیماری های فرض دیگری می شود و همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چه دانش آموزان بیشتر رایانه استفاده کنند علاقه بیشتری به آن پیدا می کنند 
كليدواژه: بازي، رايانه، تفكر خلاق، كودكان.


 

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه :
کودکی اولین و مهم‌ترین دوره زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می‌کند، روابط اجتماعی خود را بنا می‌نهد و به مفهومی از خود دست می‌یابد از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می‌شود، دوران کودکی را دوران سرنوشت‌ساز و مثبت دانسته اند. آموزش در دوران اولیه کودکی مورد توجه و علاقه طیف وسیعی از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فلاسفه، فیزیولوژیست ها سرانجام بسیاری از دست‌اندرکاران حرفه‌های گوناگون بوده است . افلاطون حدود قرن سوم قبل از میلاد، بر این عقیده بود که: (آموزش دوران اولیه کودکی امری اجتماعی است و باید در این سنین کودکان را از والدینشان جدا کرد و جهت مراقبت و تعلیم به مؤسسات اجتماعی سپرد).( عصاره ،1382 : ص 26 )
امروزه گسترش بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی به تهدید بزرگی برای قشر جوان و کودکان مبدل شده است . پیشرفت کیفیتی این بازی‌ها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته و بازار اسباب‌بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده است چیزی که اخیراً بر تعداد طرفداران این بازی‌ها افزوده است، قیمت مناسب آنها برای مصرف‌کننده است. علاوه بر این چون کودک و نوجوان خود اجرا ‌کننده و در بطن بازی است و همراه با سایر شخصیت‌های بازی درگیر ماجراهایی می‌شود که طراح بازی برای او تدارک دیده است برای او بسیار جذاب است این بازی‌ها با استفاده از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به انسان‌های تشنه پر جنب و جوش ارزانی می‌کند و همین جنبه، روح و جسم آنان را مطیع خود می‌سازد و به عالمی از تخیلات می‌برد که خود را محور قهرمان اصلی ماجرا می‌پندارند . ( شفیع آبادی، 1383 : ص 11 )
تفکر خلاق از موضوعاتی است که به‌کارگیری آن در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آن در دوران خردسالی است از آنجا که دنیای کودکان امروز با انواع فناوری‌ها درآمیخته است یکی از مهم‌ترین راه‌های آموزش و پرورش تفکر خلاق همین ابزارهای فناوری است. تفکر خلاق در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصری که فناوری‌ها و برنامه‌های بنیادین و زیربنایی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را تشکیل داده‌اند می‌تواند با ویژگی‌های مهم و منحصر به فرد خود، زمینه رشد و تعالی علمی و فرهنگی جوامع را فراهم ساخته و پرهیز از بسیاری عقب‌ماندگی‌ها را موجب شود. (رستگارپور، 1384: ص 8 )
1 -1 بیان مسئله:
امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان بیش از گذشته مورد توجه بوده به طوری که پژوهش‌های مختلف حکایت از این دارند که کودکانی که دوره آمادگی و پیش از دبستان را سپری کرده‌اند ، به نسبت کودکانی که این دوره را نگذرانده‌اند ، پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی بالاتری دارند. ( پارکایان ، 1376 : ص 32 )
دنیای بازی‌های رایانه‌ای سرشار از شگفتی‌هاست جایی که کودکان را تا مرز تحقق رویاها می‌برد و آنان را در دنیایی از هیجان و ماجراجویی‌ها رها می‌کند. در این دنیای مجازی کودکان در عین پیروز شدن، شکست می‌خورند و در عین آزاد بودن در جبر قرار دارند. یادآوری این موضوع مهم است که اعلام شود منظور از بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌های استاندارد است و یکی از راه‌های رشد و توسعه تفکر خلاق در کودکان پرداختن به فعالیت‌هایی همچون رایانه و بازی‌های رایانه‌ای استاندارد است که خود تفکرخلاق آدمی بوده است بنابراین، این قوه را در کودکان تقویت می‌کند بازی‌های شبیه‌سازی در ارضای حس کنجکاوی و ماجراجویی کودکان، «طرح جهانی تخیلی فردا » فناوری در جهان آینده ، اعطای نقش‌های ماجراجویانه به کودکان ، همگی موجب پرورش مهارت‌هایی همچون پرورش تفکر خلاق و حل مسئله در آنها می‌شود (فرهودی ، 1387: ص 62 )
اهمیت مسئله در این است که این توانمندی مهم و پایه‌ای تفکر خلاق از دوران کودکی در انسان‌ها پرورش می‌یابد چرا که شکل‌گیری بسیاری از توانمندی‌ها، استعدادها و رشد شناختی و شخصیتی در این دوران از حساسیت خاصی برخوردار است و اگر بخواهیم افراد خلاق و نوآور و سازنده تربیت کنیم باید از نخستین پایه‌های زندگی آغاز کنید . به عقیده تورنس «کودکان ، خلاق به دنیا می‌آیند» اما خلاقیت بسیاری از آنها در حدود ده‌سالگی دچار افت می‌شود.» ( حسینی، 1381: ص 163)
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات مشکلات جدیدی را با خود همراه دارد افرادی دارای خلاقیت فکری، قالب‌های فکری را در هم شکسته و به پدیده‌ها به منظومه ی دیگر نگاه می‌کنند و کودکان دارای مهارت تفکر خلاق و انتقادی، بهتر می‌توانند به درک تازه‌ای از پدیده‌ها دست یابند و مشکلاتشان را استادانه حل کنند . تجربیاتی که کودکان در طول سال‌های نخست زندگی دارند می‌تواند به‌طور قابل توجهی رشد خلاقیت آنها را افزایش دهد اکثر روان‌شناسان، آفرینندگی و حل مسئله را فرآیندهای مشابهی دانسته اند . ( ایزدی، 1385 : ص 24 )
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
بازی‌های رایانه‌ای تأثیر زیادی بر تفکر خلاق انسان‌ها به ویژه کودکان دارند، تحقیقات زیادی در مورد تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر ابعاد تفکر خلاق کودکان صورت گرفته و نتایج حاصل، حاکی از افزایش عامل «اصالت» و عامل «انعطاف‌پذیری» در تفکر خلاق کودکان بوده‌است لذا می‌توان فرایند آموزش و فعالیت‌های کودکان را در این زمینه هدفمند و معنادار کرد همچنین فرایندهای شناختی گوناگون چون خلاقیت و تفکر خلاق آن‌ها را تمنا بخشید.(نسترن اسدی، 1382 : ص20)
پژوهش مورد نظر تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی را نشان می‌دهد می‌توان گفت پژوهش ذیل به دلایل زیر قابل تأمل است:
دلیل اول:
از دلایل اهمیت تفکر خلاق کودکان این است که با توجه به نیازهای جامعه امروز و پیچیدگی‌های آن نیاز است کودکان مجهز به تفکر خلاق تربیت کنیم تا بتوانیم با موفقیت‌های غیر منتظره راحت‌تر سازگار شده و با تلفیق اطلاعات قبلی خود و ارزیابی آن‌ها جهان پیرامون خود را اصلاح و هدایت کنند و با چالش‌ها و تخیلی قوی واکنش مناسبی نشان دهند. مبنای آموزش کودکان پیش دبستانی براساس بازی است چرا که بررسی‌های انجام شده در زمینه آموزش تخصصی کودکان براساس بازی بسیار اندک است لذا تدارک پژوهش در این زمینه احساس می‌شد چرا که هیچ تغییر و اصلاحی بدون انجام پژوهش در عمل سودمند نخواهد بود. علاوه بر این، اهمیت پدیده‌ای به نام بازی‌های رایانه‌ای فقط به گسترش استقبال جوانان از آنها بستگی ندارد، بلکه این محبوبیت به ماهیت روان‌شناختی انجام آنها نیز باز می‌گردد بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی ، نیازمند مهارت‌های ذهنی ویژه و چالاکی در کار با ارقام از سوی بازیکنان است ویژگی رایانه‌ای بودن این بازی‌ها باعث آشنایی بازیکنان با جهان رایانه‌ها می‌شود، که نسل جوان آن را به صورت بخشی طبیعی از محیط فرهنگی می‌پذیرد، پدیده‌ای که به جای ترس از آن باید پذیرفته شود گرچه، انجام بازی‌های ویدئویی به الگوهای ویژه‌ای از پردازش اطلاعات و واکنش روانی به رویدادهای واقع بر پرده نمایش نیز مربوط می‌شود، سبک و سرعت بازی مستلزم آزادی عمل و روان بودن مهارت‌های شناختی بازیکن است که با انجام منظم بازی‌ها بیشتر می‌شود. این مهارت‌های «شناختی» که رابطه‌ای نزدیک با درون‌سازی و تفسیر اطلاعات موجود در تصویرها و نه واژه‌ها دارد، شکل بسیار مهمی از یادگیری و فهم در جهان بوده است و خواهد بود که در آن رایانه‌ها مرکز ثقل فعالیت در زمینه‌های بازرگانی، آموزش و پرورش و سرگرمی واقع می‌شود. (سید حسن پور عابدی نائینی ، 1٬383: ص 148 )

 

قیمت محصول : 14900 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 15:06 | توسط : نی نی | بازدید : 261 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

پروژه ایجاد مجتمع کودکان بی سرپرست

فرمت فایل : doc

حجم : 5017

صفحات : 132

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ایجاد خانه یا مجتمع کودکان بی سرپرست

فهرست مطالب
مقدمه
پروپوزال : بیان مسئله و ضرورت آن
اهداف پروژه
مبانی نظری عام طرح
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
1-1 بی سرپرستی ، عوامل و تبعات
فصل دوم : پدیده بی سرپرستی در جهان
2-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
2-2 نمونه های خارجی
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
3-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
3-2 نمونه های موجود در ایران
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضا برای کودکان
قوانین و ضوابط شیر خوارگاه ها
بستر طراحی
مبانی نظری عام پروژه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ
-------
هدف از این پروژه تجسم معماری راهکاری جامعه شناختی و روانشناختی مرتبط با موضوع با توجه به اقدامات موفق انجام شده است در سایر کشورها می باشد . هدف طرح فضایی است که بتواند متضمن تحقق مفاد اعلامیه حقوق کودک بوده و کودکان آن را پذیرا شده و به جایی که ویژه ومطابق با خواست ها و نیازهای متفاوت ابعاد زندگی شان است انتقال دهند . این چنین فضایی باید دارای تنوع و جذابیت لازم بوده از القاء حس اسارت به کودکان به دور باشد این فضا با موفقیت خود در جذب کودکان بی سرپرست اهداف زیر را مد نظر خواهد داشت :
1.    بهبود شرایط زندگی کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه .
2.    کاهش میزان جرم و بزهکاری .
3.    تأمین سلامت و سعادت امروز و امنیت فردای جامعه .
4.    آماده کردن کودکان برای ورود به اجتماع .
مبانی نظری عام طرح :
طرح خانه کودکان بی سرپرست به منزله ساختمانی مجزا و شاخص از دیگر منازل نیست . بلکه به منظور ایجاد فضایی است که امکانات رفاهی را با عنوان مأمنی برای این کودکان در سطحی وسیعتر فراهم می آورد به این منظور هدف القا امنیت در خانه و خانواده که فقدان بزرگ این کودکان است در درجه اصلی اهمیت قرار می گیرد .

قیمت محصول : 14000 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 15:06 | توسط : نی نی | بازدید : 278 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تحقیق ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

فرمت فایل : doc

حجم : 46

صفحات : 91

گروه : تحقیق

توضیحات محصول :

ناشنوایی و کم شنوایی

ویژگیها و مسائل کودکان کم شنوا و ناشنوا و نقص شنوایی

تعاریف
عوامل متعددی درتعریفی که ما از نقص شنوایی به عمل می آوریم دخالت دارند. این عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوایی، سنی که نقص در آن رخ می دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوایی
شنوایی را معمولا با دسی بل که نوعی سنجش نسبی شدت صوت است اندازه گیری وگزارش می کنند. دی سی بل صفر نمایانگر شنوایی بهینه است. وجود نقص تا 26 دسی بل طبیعی است.از 26تا70 دی سی بل کم شنوا واز 71دی سی بل به بالا ناشنوا تلقی می شود.
فری سینا در تعریفی از نقص شنوایی، ابعاد فیزیکی وآموزشی آن را چنین توصیف کرده است:
شخص ناشنوا کسی است که قدرت شنوائیش در حدی ناقص است که فهم گفتار او از طریق گوش به تنهایی و یا به وسیله وسایل کمک شنوایی و یابدون آن را بامشکل مواجه می سازد. شخص کم شنوا کسی است که قدرت شنوائیش در حدی ناقص است که فهم گفتار را ازطریق گوش به تنهایی و یا از طریق وسایل کمک شنوایی ویا بدون آن ها با مشکل مواجه ساخته اما از آن جلوگیری به عمل نمی آورد.
...
تحقیقات انجام شده در شیوه های ارتباطی
طرفداران روش گفتاری مدعی هستند کودکانی که اجازه دارند بوسیله علایم ارتباط برقرار کنند کوششهای لازم را برای یادگیری گفتار از خود نشان نمیدهند.حامیان شیوه خلق الساعه معتقدند که پیشرفت زبان در کودکانی که مجاز نمی باشند از علایم ویا الفبای انگشتی استفاده کنند،کنداست فرایند یادگیری انگلیسی تنها از طریق گفتار، پیشرفت زبان را به تاخیر می اندازد. هر دو گروه توانسته اند مثالهای انفرادی از پیشرفتهای موفقیت آمیز مورد نظر خود ارائه دهند.اما این سیستمها را چگونه می توان مقایسه نمود؟ ایا بیشتر کودکان مبتلا به نقص شنوایی در یکی از این روشها بهتر عمل می کنند؟
مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر پاسخهایی بسیار قطعی در اختیار ما قرار داده اند پاسخهایی که تعداد زیادی از معلمان ویژه را متعجب ساخته و انها را مجبور کرده است تا روشهای خودرا در مورد آموزش کودکان ناشنوا مورد تجدید نظر قرار دهند. به عنوان مثال گلدین- میداو وفلدمن (1975) کشف کرده اند که شیوه گفتاری –یعنی نمونه سنتی برای آموزش کودکان خردسال ناشنوا طی دهه های 1950 و 1960 موفقیتهای محدودی داشته است. انها رشد زبان پنج کودک را از سن 18 ماهنگی که از آموزشهای گفتاری همراه با سایرکودکان ناشنوا برخودار بوده اند مورد بررسی قرار داده اند.
...

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 15:05 | توسط : نی نی | بازدید : 263 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک

فرمت فایل : doc

حجم : 24

صفحات : 36

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

روانشناسی کودک 

پیشگفتار 

کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده آینده جامعه هستند. آموزش وپرورش در دوره کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف وپیشگیری از بروز مشکلات است. آینده فرد و جامعه را بنا می نهد و مسیر حرکت مملکت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشکلات کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشکلات آنان ، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد ؛ از این رو ، سرمایه گذاری و برنامه ریزی در آموزش وپرورش ابتدایی ، از حساس ترین و مهمترین وظایف دست اندر کاران و مسوولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد. 

تعاریف

راهنمایی کودک

رذاهنمایی ، که معنی لغوی آن هدایت وارشاد و اداره کردن است ، مفهوم و کاربرد گسترده ای دارد وپند و اندرز و مطالعه کتاب یا جدول یا مقاله و گوش دادن به یک سخنرانی و خطابه را شامل می شود. راهنمایی ، بصیرت و آگاهی کودک را در زمینه های گوناگون افزایش می دهد و موجبات رشد و نیل او را به درجات بالاتری از کمال فراهم   می آورد. راهنمایی کودک ، یک سلسله فعالیتهای یاری دهندهء منظم و سازمان یافته است که به رشد متعادل وهمه جانبه وحداکثر استفاده از امکانات و تواناییهای بالقوه کودک می انجامد.

کودک از طریق راهنمایی:

 1. تواناییهایش را می شناسد.
 2. به محدودیتهایش پی می برد.
 3. با امکانات محیطی آشنا می شود و نحوه استفاده موثر از آنها را می آموزد
 4. چگونگی برقراری ارتباط درست و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران را یاد می گیرد.

راهنمایی ، کودک را یاری می دهد تا دریابد که کیست؟ چگونه رفتار کند؟

انتظارات دیگران از او چیست؟ و در نهایت با شناخت خود و محیط بتواند برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی خود تصمیمات مناسبی بگبرد.

همه کودکان را نمی توان با یک روش راهنمایی کرد.حتی برای حل مشکلات به ظاهر مشابه ، ممکن است روشهای متفاوتی به کار رود ؛ از این رو ، در راهنمایی کودکان نباید از یک روش قالبی استفاده شود ، بلکه راهنما با توجه به خصوصیات کودک و علل مشکل ، باید روشهای مناسبی انتخاب کند و به مرحله اجرا در آورد.همچنین راهنمایی کودکان به صورت فردی و گروهی انجام می شود. از طریق راهنمایی گروهی ، به تعدادی کودک که در یک مکان گرد آمده اند ، در زمینه های متعدد اطلاعات می دهند.راهنمایی گروهی که نقش آن پیشگیری از بروز مشکلات است ،

مشاوره گروهی با کودکان. چون مشاوره گروهی با کودکان در سطح وسیعی انجام میشود ، مشاور باید با نحوه تشکیل و اداره جلسه مشاوره گروهی آشنا باشد. مشاورهء گروهی ، یک سلسله فعالیتهای سازمان یافته است که با تعدادی کودک در زمان معینی انجام می شود. .هدف این فعالیتها در مرحله اول معمولاً حل مشکل و در مرحلهء بعد پیشگیری از بروز مشکلات است.

مشاوره گروهی باعث می شود :

 1. کودک با دیگران دوست شود.
 2. بداند که دیگران نیز همچون او مشکل دارند.
 3. حمایت و پذیرش دیگران را به دست آورد.
 4. از دیگران بیاموزد
 5. احساساتش را بیان کند و به آرامش درون برسد.
 6. در مقایسه با دیگران خودش را بهتر بشناسد.
 7. انتقاد دیگران را با متانت و بردباری بپذیرد.
 8. برقراری روابط اجتماعی را بیاموزد

کودکان در روند رشد و زندگی روزمره با مشکلاتی مواجه می شوند که اگر بموقع بر طرف نگردد ، در دوره های بعد حاد و شدید خواهد شد. عواطف و رفتار و احساسات آنان انعطاف پذیرتر است وهرگونه اقدام پیشگیرانه ودرمانی ، باعث رشد یکشخصیت سالم ومتعادل در سالهای آتی می شود آتی می شود. مشاور با کمک والدین ومربیان می تواند کودک را در رفع مشکلات وایجاد رفتارهای مناسب یاری دهد.

خصوصیات کودکان

برای کار کردن با کودکان ، آشنایی با خصوصیات آنان ضرورت دارد؛ زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان ، کار کردن با آنان غیر ممکن است.کودکی که تولد تا حدود دوازده سالگی را در بر می گیرد به سه دوره شیر خوارگی ، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم می شود.

قیمت محصول : 5000 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 14:35 | توسط : نی نی | بازدید : 243 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

فرمت فایل : doc

حجم : 70

صفحات : 38

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

فصل دوم پایان نامه با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

 

در  38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

 

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

تعریف اختلالات رفتاری کودکان با توجه به مفهوم بهنجاری

 

تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن‌قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، 2006).

 

در آسیب‌شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیز بحث از بهنجار و نابهنجار و تعیین مرز مشخص بین این دو کار آسانی نیست. قرار گرفتن کودک در فرایند رشد، رسش و تغییرات قابل مشاهده در رفتارهای عاطفی، شناختی و هیجانی این مشکل را دو چندان می‌کند و ناتوانی کودک در قضاوت بین درست و نادرست و عدم کنترل برخی رفتارهای خود، تصمیم‌گیری در مورد رفتارهای او را دشوار می‌سازد. در اکثر موارد تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار در کودکان بوضوحی که در مورد بزرگسالان تعیین می‌شود قابل تعیین نیست. تمام کودکان گاه‌گاهی رفتار غیر انطباقی مانند شب ادراری یا حملات قشقرق نشان می‌دهند. چنین رفتاری ممکن است نتیجه استرس خاص بوده و پاسخی بهنجار در مرحله خاصی از رشد باشد. پیت[1] (1998) کودک با اختلال رفتاری را کودکی می‌داند که رفتارهایش به اندازه‌ای نا مناسب است که شرکت او در کلاس باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همسالان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند. بر طبق نظر هرینگ (1993) کودکی که به علت جسمی یا تاثیرات محیطی به طور مزمن دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشد، کودکی با اختلال رفتاری است:

 

1- ناتوانی در یادگیری متناسب با بهره هوشی، توانایی حسی- حرکتی و رشد فیزیکی

 

2- ناتوانی در پاسخ‌گویی به شرایط زندگی روزمره

 

3- ناتوانی در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی مناسب

 

4- رفتارهای افراطی (فعالیت بیش از اندازه، بیش‌فعالی و یا رفتارهای افسرده‌گونه و گوشه‌گیرانه).

 

کرک (2001) رفتاری را انحرافی و واجد اختلال تلقی می‌کند که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم بوده و گستره آن شامل رفتارهای بیش‌فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه‌گیرانه است. ویژگی این رفتارها این است که اولا تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب با محیط کودک دارد ثانیا مزاحمت برای زندگی دیگران را بوجود می‌آورد(سیف نراقی و همکاران،1384).

 

ملاک‌های اختلال رفتاری

 

 با توجه به تعاریف فوق‌الذکر، اختلال رفتاری نیز نوعی رفتار نابهنجار می‌باشد که در اینجا

 

ملاک‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس نظریات مختلف، برای تفکیک رفتار بهنجار از اختلال رفتاری چندین ملاک وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 

1- تناسب با سن

 

کودکان در سنین گوناگون به گونه‌های متفاوت رفتار می‌کنند. بنابراین کسانی که با کودکان کار می‌کنند باید با دامنه رفتار در سنین مختلف آشنا باشند تا بتوانند رفتار بهنجار را از نابهنجار تفکیک کنند. به عبارت دیگر از جایی که کودکان به سرعت و غیرمنتظره تغییر می‌کنند، نمی‌توان کارکرد آنان را بدون در نظر گرفتن هنچارهای سنی . رشدی ارزیابی کرد(نلسون و همکاران،2003).

 

2- تداوم

 

  هنگام بررسی درباره اختلالات رفتاری کودکان همواره باید دقت کرد که رفتار دشوار از چه زمانی شروع شده، چه نوسانی داشته و به چه صورت ادامه داشته است. با توجه به اینکه بعضی از رفتارهای دشوار کودکان در مراحل خاصی از رشد بروز می‌کند، از این‌رو زمانی می‌توان آن‌ها را اختلال نامید که بعد از این دوره رشد نیز ادامه داشته باشد. برای مثال مکیدن انگشت در دوره شیرخوارگی یک عمل طبیعی محسوب می‌شود، ولی اگر این عمل در مراحل بعدی رشد به شدت ادامه یابد و منجر به بروز مشکلات دیگر از جمله گوشه‌گیری، پرخاشگری و غیره شود، اختلال محسوب می‌شود(نلسون و همکاران،2003).

 

3- هنجارهای اجتماعی- فرهنگی    

 

شاید جامع‌ترین ملاک برای قضاوت در مورد اختلالات رفتاری کودکان نقش هنجارهای اجتماعی- فرهنگی باشد که سال‌ها قبل توسط انسان شناسی به نام بندیکت[2] (1934) به صورتی موثر شرح داده شده است. وی پس از مطالعه وسیعی که در مورد فرهنگ‌های مختلف به عمل آورد ابراز داشت که هر جامعه رفتارهای معینی را انتخاب می‌کند که مناسب آن است و افراد خود را به گونه‌ای پرورش می‌دهند که طبق آن عمل کنند. افرادی که بر اثر موضع‌گیری‌های قبلی، سرشت، خلق و خو و یا تجربه‌های اکتسابی این رفتارها را از خود بروز ندهند، اجتماع آن‌ها را افرادی کج‌رو و منحرف می‌شناسد. انحراف این افراد همیشه نسبت به معیارهای اجتماع سنجیده می‌شود. هنجارهای فرهنگی، در مورد کودکان و بزرگسالان هر دو مصداق دارد (نوابی‌نژاد،1387).       

 

4- دامنه اختلال

 

مشکلات محدود، نگرانی کمتری را ایجاد می‌کنند، در حالی‌که مشکل هرچه فراگیر تر باشد، موجب نگرانی بیشتر می‌شود. علائم منحصر به فرد ممکن است جای نگرانی زیادی نداشته‌باشد، در حالی که هرچه علائم شدیدتر و متنوع‌تر و بیشتر می‌شوند، مشکلات و در نتیجه نگرانی‌ها و ناتوانی‌های بیشتری را بوجود می‌آورند و در نتیجه قضاوت در مورد نابهنجار بودن رفتار آسان‌تر خواهد بود(نلسون و همکاران،2003).

 

5- تناسب با جنس

 

یکی از یافته‌های بارز در زمینه اختلال‌های رفتاری کودکان این است که در پسران، اختلال‌های رفتاری از تنوع و گستردگی بیشتری در مقایسه با دختران برخوردار است. این گستردگی شامل اختلال شدید روانی، تحرک بیش از حد، خیس کردن رخت خواب، رفتارهای ضد اجتماعی و مشکلات یادگیری است. در دختران اختلال‌های روانی بیشتر شامل مساله کمرویی شدید، ترس و اضطراب و گلایه از وضعیت جسمانی و مشابه آن است (نوابی‌نژاد،1387).       

 

6- موقعیت

 

رفتارهای نامطلوب در هر جامعه و در همه موارد تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، معمولا این گونه رفتارها در هر موقعیتی از کودک سر می‌زند. برای مثال ترسیدن کودک غیر عادی نیست، اما اگر این ترس در موارد و موقعیت‌های زیادی وجود داشته باشد، غیر عادی است. همچنین افسردگی و انزوای کودکان زمانی اختلال محسوب می‌شود که کودک در هر موقعیتی این حالت را داشته‌باشد. اما چنان‌چه کودکی به خاطر از دست دادن یکی از عزیزان افسرده و غمگین باشد، اختلال محسوب نمی‌شود. به طور کلی برای اینکه بتوانیم بگوییم یک رفتار کودک اختلال است یا نه بایستی معلوم کنیم که آیا رفتار مورد نظر در رشد و گسترش سازگاری و بهزیستی کودک تولید اشکال خواهد کرد یا نه؟ این پیش‌بینی مستلزم مدنظر قرار دادن فراوانی، شدت و تداوم رفتار مورد نظر است. همان‌طور که ذکر شد بسیاری از موارد که بعنوان مشکل رفتاری در کودکان توصیف می‌شوند، را می‌توان به عوان مشکلی گذرا در نظر گرفت، اما آن دسته از مشکلات رفتاری که از نظر شدت، فراوانی و تداوم از سن خاص کودک انتظار نمی‌رود می‌تواند اختلال رفتاری و پیش‌بینی کننده آسیب‌های روانی بعدی باشد(نلسون و همکاران،2003).

 

2-3-3. شیوع اختلالات رفتاری در کودکان

 

تعداد و یا درصد کودکان مبتلا به اختلال رفتاری در جوامع مختلف و به طور متوسط طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عبارت است از : یک درصد از کل کودکان. ریچمن (2001) در تحقیقات خود نشان داد که 22 درصد از کودکان پیش‌دبستانی دچار مشکلات حاد رفتاری هستند و در بین کودکان سنین بالاتر، آن‌هایی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند 25 درصد و کسانی که در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند، تا نصف این رقم دارای مشکلات رفتاری هستند. در عین حال 20 درصد از نوجوانان و مخصوصا دختران نوجوان دچار مشکلات اساسی روانشناسی هستند. به عبارت بهتر، 20 درصد از کودکان و نوجوانان در هر سال مشکلات اساسی روانشناختی و ناراحتی‌های روانی از خود نشان می‌دهند(نوابی‌نژاد، 1387).

 

2-3-4. سبب‌شناسی اختلالات رفتاری در کودکان

 

روابط سببی مستقیم بین عوامل زمینه ساز و مسائل آتی در کودکان وجود ندارد و ندرتا علت واحدی مسئول پیدایش اختلالات رفتاری کودکان است. آنچه می‌توان گفت این است که انواعی از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی در پیدایش اختلالات رفتاری به گونه‌ای متداخل درگیر و سهیم هستند. باتلر و گولدینگ دریافتند که تعداد سیگارهایی که مادر می‌کشد با میزان شیوع حملات قشقرق در کودکان رابطه دارد. این رابطه را نمی‌توان سببی تلقی کرد، اما ممکن است مکانیزمی که هنوز شناخته نشده است، این رویدادها را به‌ هم ربط دهد. شاید مادران تنیده بیشتر سیگار می‌کشند یا انجام وظیفه مادری برای این مادران دشوارتر است.عواملی را که با مسائل رفتاری کودکان مرتبط هستند می‌توان در

 

سه طبقه عمده جای داد:

 

1- عوامل سرشتی، ژنتیکی، مزاجی، بیماری‌ها یا آسیب‌های داخل رحمی و نارسایی‌های بدو تولد.

 

2- بیماری یا آسیب جسمی

 

3- عوامل محیطی شامل عوامل خانوادگی. البته این تقسیم بندی معادل تجزیه عوامل نیست، بلکه امروزه اکثر مردم بر این عقیده‌اند که تعامل پیچیده‌ای بین این عوامل وجود دارد(نوابی‌نژاد، 1387).

 

1-  عوامل سرشتی، ژنتیکی، مزاجی و قبل از تولد

 

الف- عوامل سرشتی و مزاجی

 

 طبیعت و مزاج همه کودکان به یک شکل نمی‌باشد و تفاوت‌های گسترده ای بین آن‌ها وجود دارد. در این میان هر ترکیب واحد از خصوصیات سرشتی به سهم خود در تعیین این که کودک طی شرایط ویژه‌ای، چه اختلال رفتاری را رشد خواهد داد، نقش مهمی ایفا می‌کند(لوی و جاکبسون، 1996).

 

ب- عوامل ژنتیکی

 

 این عوامل هنگام تولد وجود دارد. تاکنون عوامل ژنتیکی خاصی برای بسیاری از اختلالات رفتاری کودکان شناخته نشده است. مع‌هذا قرائن واضحی از مطالعه بر روی دوقلوها و مطالعات فرزندخواندگی بدست آمده است که عوامل ژنتیک، احتمالا پلی ژنتیک، از جمله عوامل مهم هوش و مزاج هستند، لذا جای تعجب نخواهد بود که بر جنبه‌های دیگر رفتار نابهنجار، یعنی اختلال‌های رفتاری نیز تاثیر بگذارند. وراثت‌های ژنتیکی نه تنها خصیصه‌های فیزیکی مثل جنسیت بلکه ویژگی‌های رفتاری را نیز تعیین می‌کند. ولی چیزی که در این بین ناشناخته مانده است، حد و حدود این تعیین بخشی است. یک مدل پیشنهادی بنام مدل دیاتز- استرس، معرف این موضوع است که ژن‌های خاص، یک دیاتز یا آسیب‌پذیری را نسبت به یک اختلال ایجاد می‌کنند و اگر این آسیب‌پذیری در معرض شرایط مساعد قرار گیرد، یک اختلال را به وجود می‌آورد (لوی و جاکبسون، 1996).

 

 

 

ج- بیماری‌ها یا آسیب‌های داخل رحمی و نارسایی‌های بدو تولد

 

پیامدهای ضایعات و صدمات داخل رحمی و زمان تولد جنین در دوران بارداری ممکن است از راه‌های متعددی نظیر سیفلیس، سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)، سرخجه و همانند آن‌ها، عدم کفایت جفت و نارسایی اکسیژن، اعتیاد، الکلی بودن مادر و یا صدمه‌ها و مشکلات حین تولد، کودک را دچار آسیب سازند و در اکثر موارد به خاطر تحت تاثیر قرار دادن سیستم عصبی و خاصیت آسیب‌زایشان، رشد کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در رفتار او به عنوان عامل آسیب‌زا مداخله می‌کنند(لوی و جاکبسون، 1996).       

 

 

 

[1]  Pate

 

[2]  Benedicate

 

قیمت محصول : 17400 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 14:35 | توسط : نی نی | بازدید : 260 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

فرمت فایل : docx

حجم : 1056

صفحات : 93

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی همراه پرسش نامه

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه :    3
1 -1 بیان مسئله:    4
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:    5
3-1 اهداف پژوهش:    6
3-1-1 اهداف کلی:    6
3-1-2 اهداف جزئی:    6
4-1 فرضیات پژوهش:    6
4-1-1 فرضیه کلی:    6
4-1-2 فرضیه‌های جزئی:    7
5-1 مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:    7

فصل دوم
مبانی نظری و تجربی پژوهش
مقدمه    10
بخش اول: مبانی مفهوم شناسی بازی    10
1-2 تعریف بازی:    10
2-2 نظرات متخصصان تعلیم و تربیت در پیرامون بازی:    10
3-2 مراحل متفاوت بازی کودکان :    11
4-2 سیر تحولات دربازی:    12
5-2 عوامل مؤثر در بازی:    14
6-2 انواع بازی:    17
7-2 تعریف بازی‌های رایانه‌ای:    18
8-2 اثر بازی‌های رایانه‌ای در کودکان و نوجوانان:    18
9-2 محاسن بازی‌های رایانه‌ای :    18
10-2 معایب بازی‌های رایانه‌ای:    19
11-2 رهنمودها:    21
12-2 تاریخچه بازی‌های رایانه‌ای :    22
13-2 گونه‌های بازی‌های رایانه‌ای    23
14-2 مبانی مفهوم شناسی تفکر خلاق:    23
15-2 ویژگی‌های افراد خلاق:    23
16-2 شرایط ابراز تفکر خلاق:    24
17-2 توصیه‌های عملی به والدین جهت پرورش تفکر خلاق:    24
18-2 مفهوم آموزش و پرورش پیش از دبستان    26
19-2 تاریخچه آموزش و پرورش پیش دبستانی    27
20-2 اهداف آموزش و پرورش پیش دبستانی    30

بخش دوم: مبانی تجربی پژوهش:    32
21-2 تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي    32
21-2-1 تحقیقات داخلی:    32
21-2-2 تحقیقات خارجی :    33

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه    36
1-3 طرح پژوهشی:    36
2-3 جامعه آماری:    36
3-3 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری :    37
4-3 ابزار پژوهش:    37
5-3 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :    38

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1-4 تحلیل آماری سوالات پرسش نامه:    40
2-4 تحلیل استنباطی فرضیه های این پروژه:    69

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری پژوهش
1-5 مقدمه:    75
2-5 خلاصه یافته های پژوهش    75
2-5-1 نتیجه گیری پژوهش:    75
3-5 محدودیت‌ها:    76
4-5 پیشنهادات :    77
4-5-1 پیشنهادات کاربردی :    77
4-5-2 پیشنهادات پژوهشی :    78
ضمائم: پرسشنامه    79


فهرست جداول
عنوان                                        صفحه

جدول 1-3 مؤلفه‌های پرسش‌نامه    37
جدول 2-3 مولفه های پرسش نامه    38
جدول 1-4 گويه يك    40
جدول 2-4 گويه دو    41
جدول 3-4 گويه سه    42
جدول 4-4 گويه چهار    43
جدول 5-4 گويه پنج    44
جدول 6-4 گويه شش    45
جدول 7-4 گويه هفت    46
جدول 8-4 گويه هشت    47
جدول 9-4 گويه نه    48
جدول 10-4 گويه ده    49
جدول 11-4 گويه يازده    50
جدول 12-4 گويه دوازده    51
جدول 13-4 گويه سيزده    52
جدول 14-4 گويه چهارده    53
جدول 15-4 گويه پانزده    54
جدول 16-4 گويه شانزده    55
جدول 17-4 گويه هفده    56
جدول 18-4 گويه هجده    57
جدول 19-4 گويه نوزده    58
جدول 20-4 گويه بيست    59
جدول 21-4 گويه بيست و يك    60
جدول 22-4 گويه بيست و دو    61
جدول 23-4 گويه بيست و سه    62
جدول 24-4 گويه بيست و چهار    63
جدول 25-4 گويه بيست و پنج    64
جدول 26-4 گويه بيست و شش    65
جدول 27-4 گويه بيست و هفت    66
جدول 28-4 گويه بيست و هشت    67
جدول 29-4 گويه بيست و نه    68
جدول 30-4 آزمون رابطه ی بین بازی های سنتی در پرورش خلاقیت کودکان    70
جدول 31-4 تفکرخلاق    70
جدول 32-4  رابطه میزان استفاده نادرست از رایانه و مشکلات رفتاری    71
جدول 33-4 مدت زمان کار طولانی با رایانه و تأثیر منفی در کودکان    72
جدول 34-4 استفاده نادرست از رایانه و منزوی کردن کودکان    72


 
چكيده
هدف بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی شهرستان کاشان مي باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد تحقیق توصیفی شامل مجموع روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مربیان و کودکان مراکز پیش دبستانی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 93-92 است که پرسش‌نامه مربوط به بازی‌های رایانه‌ای توسط مربیان تکمیل گردیده است.
به دلایل حجم بالای جامعه آماری محدودیت‌های مالی و زمانی از میان 17 پیش‌دبستانی شهرستان کاشان 7 پیش‌دبستانی متناسب با جامعه انتخاب گردیدند و سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین گروه انتخاب‌شده 40 پرسش‌نامة میان این مربیان توزیع گشت.
ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش شامل 2 فرم پرسش‌نامه است نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده بیش از حد و نادرست از رایانه باعث بروز مشکلات جسمانی، مثل : خستگی چشم، کمر درد در کودکان می شود که این مشکلات باعث بیماری های فرض دیگری می شود و همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چه دانش آموزان بیشتر رایانه استفاده کنند علاقه بیشتری به آن پیدا می کنند 
كليدواژه: بازي، رايانه، تفكر خلاق، كودكان.


 

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه :
کودکی اولین و مهم‌ترین دوره زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می‌کند، روابط اجتماعی خود را بنا می‌نهد و به مفهومی از خود دست می‌یابد از آنجا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می‌شود، دوران کودکی را دوران سرنوشت‌ساز و مثبت دانسته اند. آموزش در دوران اولیه کودکی مورد توجه و علاقه طیف وسیعی از صاحب‌نظران تعلیم و تربیت، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، فلاسفه، فیزیولوژیست ها سرانجام بسیاری از دست‌اندرکاران حرفه‌های گوناگون بوده است . افلاطون حدود قرن سوم قبل از میلاد، بر این عقیده بود که: (آموزش دوران اولیه کودکی امری اجتماعی است و باید در این سنین کودکان را از والدینشان جدا کرد و جهت مراقبت و تعلیم به مؤسسات اجتماعی سپرد).( عصاره ،1382 : ص 26 )
امروزه گسترش بازی‌های رایانه‌ای و الکترونیکی به تهدید بزرگی برای قشر جوان و کودکان مبدل شده است . پیشرفت کیفیتی این بازی‌ها به فاصله کوتاهی در ایران رواج یافته و بازار اسباب‌بازی و لوازم سمعی و بصری را به تسخیر خود درآورده است چیزی که اخیراً بر تعداد طرفداران این بازی‌ها افزوده است، قیمت مناسب آنها برای مصرف‌کننده است. علاوه بر این چون کودک و نوجوان خود اجرا ‌کننده و در بطن بازی است و همراه با سایر شخصیت‌های بازی درگیر ماجراهایی می‌شود که طراح بازی برای او تدارک دیده است برای او بسیار جذاب است این بازی‌ها با استفاده از تصاویر پرتحرک و صداهای مهیج، دنیایی از هیجان را به انسان‌های تشنه پر جنب و جوش ارزانی می‌کند و همین جنبه، روح و جسم آنان را مطیع خود می‌سازد و به عالمی از تخیلات می‌برد که خود را محور قهرمان اصلی ماجرا می‌پندارند . ( شفیع آبادی، 1383 : ص 11 )
تفکر خلاق از موضوعاتی است که به‌کارگیری آن در دوران بزرگسالی مشروط بر پرورش آن در دوران خردسالی است از آنجا که دنیای کودکان امروز با انواع فناوری‌ها درآمیخته است یکی از مهم‌ترین راه‌های آموزش و پرورش تفکر خلاق همین ابزارهای فناوری است. تفکر خلاق در قرن اطلاعات و ارتباطات و در عصری که فناوری‌ها و برنامه‌های بنیادین و زیربنایی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را تشکیل داده‌اند می‌تواند با ویژگی‌های مهم و منحصر به فرد خود، زمینه رشد و تعالی علمی و فرهنگی جوامع را فراهم ساخته و پرهیز از بسیاری عقب‌ماندگی‌ها را موجب شود. (رستگارپور، 1384: ص 8 )
1 -1 بیان مسئله:
امروزه اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان بیش از گذشته مورد توجه بوده به طوری که پژوهش‌های مختلف حکایت از این دارند که کودکانی که دوره آمادگی و پیش از دبستان را سپری کرده‌اند ، به نسبت کودکانی که این دوره را نگذرانده‌اند ، پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی بالاتری دارند. ( پارکایان ، 1376 : ص 32 )
دنیای بازی‌های رایانه‌ای سرشار از شگفتی‌هاست جایی که کودکان را تا مرز تحقق رویاها می‌برد و آنان را در دنیایی از هیجان و ماجراجویی‌ها رها می‌کند. در این دنیای مجازی کودکان در عین پیروز شدن، شکست می‌خورند و در عین آزاد بودن در جبر قرار دارند. یادآوری این موضوع مهم است که اعلام شود منظور از بازی‌های رایانه‌ای ، بازی‌های استاندارد است و یکی از راه‌های رشد و توسعه تفکر خلاق در کودکان پرداختن به فعالیت‌هایی همچون رایانه و بازی‌های رایانه‌ای استاندارد است که خود تفکرخلاق آدمی بوده است بنابراین، این قوه را در کودکان تقویت می‌کند بازی‌های شبیه‌سازی در ارضای حس کنجکاوی و ماجراجویی کودکان، «طرح جهانی تخیلی فردا » فناوری در جهان آینده ، اعطای نقش‌های ماجراجویانه به کودکان ، همگی موجب پرورش مهارت‌هایی همچون پرورش تفکر خلاق و حل مسئله در آنها می‌شود (فرهودی ، 1387: ص 62 )
اهمیت مسئله در این است که این توانمندی مهم و پایه‌ای تفکر خلاق از دوران کودکی در انسان‌ها پرورش می‌یابد چرا که شکل‌گیری بسیاری از توانمندی‌ها، استعدادها و رشد شناختی و شخصیتی در این دوران از حساسیت خاصی برخوردار است و اگر بخواهیم افراد خلاق و نوآور و سازنده تربیت کنیم باید از نخستین پایه‌های زندگی آغاز کنید . به عقیده تورنس «کودکان ، خلاق به دنیا می‌آیند» اما خلاقیت بسیاری از آنها در حدود ده‌سالگی دچار افت می‌شود.» ( حسینی، 1381: ص 163)
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات مشکلات جدیدی را با خود همراه دارد افرادی دارای خلاقیت فکری، قالب‌های فکری را در هم شکسته و به پدیده‌ها به منظومه ی دیگر نگاه می‌کنند و کودکان دارای مهارت تفکر خلاق و انتقادی، بهتر می‌توانند به درک تازه‌ای از پدیده‌ها دست یابند و مشکلاتشان را استادانه حل کنند . تجربیاتی که کودکان در طول سال‌های نخست زندگی دارند می‌تواند به‌طور قابل توجهی رشد خلاقیت آنها را افزایش دهد اکثر روان‌شناسان، آفرینندگی و حل مسئله را فرآیندهای مشابهی دانسته اند . ( ایزدی، 1385 : ص 24 )
2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
بازی‌های رایانه‌ای تأثیر زیادی بر تفکر خلاق انسان‌ها به ویژه کودکان دارند، تحقیقات زیادی در مورد تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر ابعاد تفکر خلاق کودکان صورت گرفته و نتایج حاصل، حاکی از افزایش عامل «اصالت» و عامل «انعطاف‌پذیری» در تفکر خلاق کودکان بوده‌است لذا می‌توان فرایند آموزش و فعالیت‌های کودکان را در این زمینه هدفمند و معنادار کرد همچنین فرایندهای شناختی گوناگون چون خلاقیت و تفکر خلاق آن‌ها را تمنا بخشید.(نسترن اسدی، 1382 : ص20)
پژوهش مورد نظر تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی را نشان می‌دهد می‌توان گفت پژوهش ذیل به دلایل زیر قابل تأمل است:
دلیل اول:
از دلایل اهمیت تفکر خلاق کودکان این است که با توجه به نیازهای جامعه امروز و پیچیدگی‌های آن نیاز است کودکان مجهز به تفکر خلاق تربیت کنیم تا بتوانیم با موفقیت‌های غیر منتظره راحت‌تر سازگار شده و با تلفیق اطلاعات قبلی خود و ارزیابی آن‌ها جهان پیرامون خود را اصلاح و هدایت کنند و با چالش‌ها و تخیلی قوی واکنش مناسبی نشان دهند. مبنای آموزش کودکان پیش دبستانی براساس بازی است چرا که بررسی‌های انجام شده در زمینه آموزش تخصصی کودکان براساس بازی بسیار اندک است لذا تدارک پژوهش در این زمینه احساس می‌شد چرا که هیچ تغییر و اصلاحی بدون انجام پژوهش در عمل سودمند نخواهد بود. علاوه بر این، اهمیت پدیده‌ای به نام بازی‌های رایانه‌ای فقط به گسترش استقبال جوانان از آنها بستگی ندارد، بلکه این محبوبیت به ماهیت روان‌شناختی انجام آنها نیز باز می‌گردد بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی ، نیازمند مهارت‌های ذهنی ویژه و چالاکی در کار با ارقام از سوی بازیکنان است ویژگی رایانه‌ای بودن این بازی‌ها باعث آشنایی بازیکنان با جهان رایانه‌ها می‌شود، که نسل جوان آن را به صورت بخشی طبیعی از محیط فرهنگی می‌پذیرد، پدیده‌ای که به جای ترس از آن باید پذیرفته شود گرچه، انجام بازی‌های ویدئویی به الگوهای ویژه‌ای از پردازش اطلاعات و واکنش روانی به رویدادهای واقع بر پرده نمایش نیز مربوط می‌شود، سبک و سرعت بازی مستلزم آزادی عمل و روان بودن مهارت‌های شناختی بازیکن است که با انجام منظم بازی‌ها بیشتر می‌شود. این مهارت‌های «شناختی» که رابطه‌ای نزدیک با درون‌سازی و تفسیر اطلاعات موجود در تصویرها و نه واژه‌ها دارد، شکل بسیار مهمی از یادگیری و فهم در جهان بوده است و خواهد بود که در آن رایانه‌ها مرکز ثقل فعالیت در زمینه‌های بازرگانی، آموزش و پرورش و سرگرمی واقع می‌شود. (سید حسن پور عابدی نائینی ، 1٬383: ص 148 )

 

قیمت محصول : 14900 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 14:34 | توسط : نی نی | بازدید : 271 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

طراحی و چیدمان اتاق کودک

طراحی و چیدمان اتاق کودک

طراحی و چیدمان اتاق کودک

فرمت فایل : doc

حجم : 680

صفحات : 41

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

طراحی و چیدمان اتاق کودک

اتاق‌ كودك‌ فضایی‌ است‌ كه‌ شخصیت‌ او را تعریف‌ می ‌كند و می‌ سازد؛. به‌ همین‌ دلیل‌ باید آن‌ را به‌ مكانی‌ دلپذیر مبدل‌ ساخت. کودکان احتیاج به فضایی جدا برای خواب یا بازی یا مطالعهدارند و نسبت به والدین و بزرگترها فضای حرکتی بیشتری مورد احتیاج آنهاست.مهمتریننکته این است که طوری طراحی کنیم که بنا به علایق در حال رشد کودک به راحتی قابلتغییر و محیطی انعطاف پذیر باشد. طراحی اتاق کودک می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود که تا مدرسه رفتن کودک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان، شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد. اولین چیزی که باید دردکوراسیون بندی اتاق کودکتان به آن توجه داشت، این است که این تزئینات بایدمطابق با سن و روحیه کودکان انجام گیرد.اگر فضای اتاق کودک کوچک است، می‌توان با استفادهاز رنگ‌های ملایم و طرح‌های خلوت فضای اتاق را از نظر وسعت، بزرگتر نشان داد و ازایجاد شلوغی جلوگیری کرداما باید توجه داشت که طرح و خصوصیات رنگ‌های بهکار رفته در آن، نقش مهمی ‌در روحیه، رفتار و حتی پایه‌ریزی شخصیتی کودک داراهستند، کودکان با سنین 7 تا 15سال کمتر به حیوانات روی دیوار و رنگهای ملایم احتیاج دارند بلکه به شور و شعفموجود در فضای اتاقشان که معمولا در شخصیت های فیلم و کارتونی مورد علاقه آنهانمایان است مشخص میشود.

اما اگر بخواهیم انسان‌هایی موفق و فهمیدهبه جامعه و به دنیا تحویل دهیم اول از همه باید محیطی سالم و امن برای رشد كودكانفراهم بیاوریم .

فهرست مطالب

چکیده-----------------------------------------------2

مقدمه---------------------------------------------3

روانشناسی کودک--------------------4

اهداف روان شناسی کودک-------------------------- --4

عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش --------------------------5

خلاقیت در کودکان---------------------------7

روانشناسی اتاق كودك----------------------8

بهترین تزئین برای اتاق کودک----------------------10

خصوصیات كلی اتاق كودك -----------------------------------11

طراحی اتاق کودک----------------------------13

رنگ اتاق خواب ----------------------16

نور-------------------------19

دمای اتاق كودك -------------------------21

جاى بازى -----------25

اتاق شادی-------------------------25

پرسشنامه -------------------------------------27

نتایج بدست امده از پرسشنامه------------------33

پیشنهادات برای طراحی وچیدمان اتاق کودک با توجه به آنالیز های انجام شده----------34

منابع و ماخذ------------------39

قیمت محصول : 6900 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 14:34 | توسط : نی نی | بازدید : 263 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

پاورپوینت آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان

فرمت فایل : pptx

حجم : 3160

صفحات : 33

گروه : کتابخانه

توضیحات محصول :

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان، در قالب pptx و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

 

مقدمه                                                      

آشنایی با کتابخانه های دیجیتال

شعار ICDL

تایخچه تاسیس

پدیدآورندگان

هدف بنیاد

سیاست های بنیاد

مخاطبان بنیاد

کشورهای شرکت کننده در طرح

ویژگی های منابع موجود در مجموعه

معیارهای انتخاب منابع

میزان منابع مجموعه

نوع دسترسی به منابع

اسپانسرهای کتابخانه

ویژگی های ظاهری و عملی سایت

مزایا و معایب سایت

مشکلات کودکان ایرانی و ICDL

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

قسمتی از متن:


کتابخانه های دیجیتال، اطلاعات و خدمات مبتنی بر فناوری را در توانمند سازی فراگیران برای دستیابی به اطلاعات و خدمات مربوطه در هر مکان و هر زمان که لازم باشد، فراهم کرده و آموزش مادام العمر و مبتکرانه را تقویت می نمایند. آن ها اساساً در سازماندهی و ارائه دانش و منابع به کاربران به عنوان تسهیل کننده ایفای نقش می کنند.

 

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " آشنایی با کتابخانه دیجیتالی بین المللی کودکان" می باشد که در حجم 33 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود

تاریخ : 15 اردیبهشت 1398 - 14:32 | توسط : نی نی | بازدید : 240 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهیدمشاوره، آموزش، طراحی و ساخت فروشگاه اینترنتی